DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
2021. október 20. szerda - Vendel napja - 06:01
Közérdekű adatok » Közérdekű adatok igénylés...
Közérdekű adatok igénylése
 

DAKÖV Kft ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁS ADATAI
- NAIH-58974/2013.
- NAIH-73415/2014.
- NAIH-73416/2014
 
A 2011. évi CXII. törvény hatálya alá tartozó adatkezelések bejelentésének tartalma, melynek elemei:
- adatkezelés célja
- adatok fajtája, kezelésének jogalapja
- érintettek köre
- adatok forrása
- adat törlésének határideje
- adatfeldolgozó adatai, adatfeldolgozás helye, adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége (amennyiben adatfeldolgozás történik)
 
Adatvédelmi nyilvántartásért felelős neve: Svébisné dr. Fekete Magdolna adatvédelmi felelős
Telefonszáma: +36/30/9156474
E-mail címe: monlighth@upcmail.hu
 
 
I. Adatcsoport
 
Adatkezelő megnevezése: DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft
Adatkezelés megnevezése: közüzemi szolgáltatás nyújtása, közüzemi szolgáltatáshoz
fogyasztói nyilvántartásba vétel
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-58974/2013.
Nyilvántartás adataiban történt változás bejelentése: 2015.09.11.
Tényleges adatkezelés helye: DAKÖV Kft szolgáltatási területén lévő üzemegységek és ügyfélszolgálat helyszinei
 
Adatkezelés célja: közüzemi szolgáltatás nyújtása, közüzemi szolgáltatáshoz fogyasztói nyilvántartásba vétel
Adatkezelés jogalapjának megnevezése: -érintett hozzájárulása, - 2011. évi CCIX. törvény a viziközműszolgáltatásról, - 58/2013.(III.27.) Korm.r. a viziközműszolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX.törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról.
Adatkezelő által kezelt személyes adatok: felhasználó neve, születési neve, születési helye, születési ideje, anyja neve, fogyasztási hely, fogyasztási hely azonosító, állandó lakhely, levelezési cím, e-mail címe, telefonszáma.
Adatok kezelésének időtartama: törvényben meghatározott ideig (adatkezelési cél megvalósulásáig)
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől felvett adatok
Adattovábbítás:  Nincs!
 
 
II. Adatcsoport
 
Adatkezelő megnevezése: DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft
Adatkezelés megnevezése: fizetendő díjak és kintlévőségek adatkezelése: adatkezelő szolgáltatásának nyújtásához, szerződéskötéshez, ügyfélkapcsolathoz ,ügyfélkapcsolat kialakítása, fenntartása, szolgáltatás nyújtása, számlázás, fogyasztói panaszok kezelése, jogviszonyból származó igények érvényesítése
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-73415/2014.
Nyilvántartás adataiban történt változás bejelentése: -2015.09.23., -2015.10.06.
Tényleges adatkezelés helye: DAKÖV Kft szolgáltatási területén lévő üzemegységek és ügyfélszolgálat helyszinei
 
Adatkezelés célja: fizetendő díjak és kintlévőségek adatkezelése: adatkezelő szolgáltatás nyújtásához, szerződéskötéshez, ügyfélkapcsolathoz, ügyfélkapcsolat kialakítása, fenntartása, szolgáltatás nyújtása, számlázás, fogyasztói panaszok kezelése, jogviszonyból származó igények érvényesítése.
 
Adatkezelés jogalapja: - A viziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egységes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013.(II.27.)Korm.r. 65.§.,- A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L.törvény, - A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII.törvény
 
Adatkezelő által kezelt személyes adatok: felhasználó neve, születési neve, születési helye, születési ideje, anyja neve, fogyasztási hely, fogyasztási hely azonosító, állandó lakhely, levelezési cím, e-mail címe, telefonszáma.
Adatok kezelésének időtartama: törvényben meghatározott időtartam, 8 év
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől felvett adat
Adattovábbítás : Nincs!
 
II Adatcsoporthoz tartozó ADATFELDOLGOZÁS adatai:
 
Kapcsolattartó megnevezése:Majer Zsolt Gábor
Telefonszáma: +3672514920
E-mail címe: info@pigge.hu
Adatfeldolgozó megnevezése: PIGGE HUNGÁRIA Nyomdaipari és Szolgáltató Kft
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: DAKÖV Kft szolgáltatási területén lévő felhasználók részére számlák és fizetési felszólítások elkészítése, szállítása
Adatfeldolgozó címe: 7628 Pécs, Eperfás u.2.
Adatfeldolgozás helye: 7628 Pécs, Eperfás u. 2.
Az adatfeldolgozás technológiája: gépi
Az érintettek köre: DAKÖV Kft szolgáltatási területén lévő szolgáltatást igénybevevő felhasználók. Az érintettek száma folyamatosan változó.
 
  
III. Adatcsoport
 
 
Adatkezelő megnevezése: DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft
 
Adatkezelés megnevezése: Vízmérők, vízmérőcserék leolvasási adatai, kezelése. DAKÖV Kft szolgáltatási területén a vízmérők, vízmérőcserék leolvasási adatainak kezelése
 
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-73416/2014
 
Nyilvántartás adataiban történt változás bejelentése: 2015.09.23.
 
Tényleges adatkezelés helye: DAKÖV Kft szolgáltatási területén lévő üzemegységek és ügyfélszolgálat helyszinei
Adatkezelés célja: Vízmérők, vízmérőcserék leolvasási adatai, kezelése. DAKÖV Kft szolgáltatási területén a vízmérők, vízmérőcserék leolvasási adatainak kezelése.
Adatkezelés jogalapjának megnevezése: - 2011. évi CCIX. törvény a viziközműszolgáltatásról, - 58/2013.(III.27.) Korm.r. a viziközműszolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX.törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
Adatkezelő által kezelt személyes adatok: felhasználó neve, születési neve, születési helye, születési ideje, anyja neve, fogyasztási hely, fogyasztási hely azonosító, állandó lakhely, levelezési cím, e-mail címe, telefonszáma.
Adatok kezelésének időtartama: törvényben meghatározott ideig, adatkezelési cél megvalósulásáig
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől felvett adatok
Érintettek köre: DAKÖV Kft szolgáltatási területén lévő szolgáltatást igénybevevő felhasználók. Az érintettek száma folyamatosan változó.
 
Adattovábbítás : Nincs!
 

Vissza
 
 
Készítette: