DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
2021. október 20. szerda - Vendel napja - 05:47
Közérdekű adatok » Közzétételi listák...
Közzétételi listák
 

 A víziközmű-szolgáltató honlapján közzéteendő adatok köre a 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet
4. melléklete alapján
 
 
 
1. Adat
2. A víziközmű-szolgáltató vonatkozásában feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói érdekeket képviselő civil szervezetek elérhetőségét
3. A víziközmű-szolgáltató által ellátott települések listája (Üzletszabályzat 85-86. o.)
4. A víziközmű-szolgáltatónak az ellátásért felelőssel kötött megállapodásai
5. A víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata
6. A víziközmű-szolgáltató által szolgáltatott ivóvíz és kibocsátott tisztított szennyvíz vonatkozásában a víziközmű-szolgáltató számára előírt és megvizsgált vízminták laboreredményei (a mintavétel helyének és időpontjának megadásával együtt) a jogszabályban rögzített minőségi paraméterekkel vagy határértékkel összehasonlítható módon.
A jogszabályban meghatározott határérték túllépése esetén információ a vízellátás korlátozásáról vagy betiltásáról, az átmeneti vízellátás módjáról és a vízminőség javítására meghozott intézkedésekről (Üzletszabályzat 33-34 o.)
7. Műszaki adatok, így különösen:
a) vízbázisok kapacitása (m3/nap),
b) kitermelt víz mennyisége (m3/év),
c) átvett víz mennyisége (m3/év),
d) értékesített ivóvíz mennyisége (m3/év),
e) hálózati vízveszteség (m3/év),
f) szennyvíztisztító telepek száma (db),
g) átemelők száma (db),
h) szennyvíztisztító telepek névleges kapacitása (m3/d),
i) víziközmű-hálózat hossza (km),
j) meghibásodások száma (db/év).
8. Az ügyfélszolgálaton telefonon és elektronikusan elintézhető ügyek fajtái, az elintézés módja, az ügyleírások, a panaszkezelés menete,
a hibabejelentés lehetőségei, és az ügyfélfogadási rend
(Üzletszabályzat 57-61 o.; 92-100 o.)
9. A szolgáltatásért fizetendő (előzetes) díjkalkulátor vagy számolási tábla
10. A jóváhagyott beszerzési szabályzat
 
 
 

Vissza
 
 
Készítette: