DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
2022. január 17. hétfő - Antal,Antónia napja - 06:07
Köszöntjük a Daköv Kft. honlapján !
Daköv Kft. szolgáltatási területe

Cégünk szolgáltatási tevékenységét Üzemigazgatósági szervezetekben végzi.
Űgyintézéshez, információ kéréshez, panaszbejelentéshez a település nevének kiválasztásával választhatja ki az illetékes Üzemigazgatóságot!

 
Ügyfélfogadás az év végén A DAKÖV Kft. ügyfélszolgálatain

A DAKÖV Kft. értesíti Tisztelt Felhasználóit, hogy a 2021. december hónapban történő munkanap áthelyezés miatt

Központi Ügyfélszolgálati Irodánk és Ügyfélszolgálati Fiókirodáink
 
2021. december 10-én (pénteken)
pénteki munkarend szerint tartanak nyitva.

Csak a Központi Ügyfélszolgálati Irodában (Gyömrő, Lengyel u. 8/A) lesz ügyfélfogadás:

2021. december 11-én (szombaton)
8:00 órától 12:00 óráig.

Ügyfélszolgálati Fiókirodáink ezen a napon zárva tartanak.
 
Ügyfélszolgálati Fiókirodáink 2021. december 22-én (szerdán 8-16 óra között) tartanak utoljára nyitva a 2021-es évben.
 
A Központi Ügyfélszolgálati Iroda (Gyömrő, Lengyel u. 8/A) 2021. december 23-án (csütörtökön 8-14 óra között) tart utoljára nyitva a 2021-es évben.
 
2021.12.24 - 2021.12.31 között Központi Ügyfélszolgálati Irodánk és Ügyfélszolgálati Fiókirodáink zárva tartanak!
 
Központi Ügyfélszolgálati Irodánk és Ügyfélszolgálati Fiókirodáink szokásos nyitvatartással kezdenek 2022. január 3-án hétfőn.

Központi Ügyfélszolgálati Irodánk 2022. január 3-án (hétfőn) 8-20 óráig,
Ügyfélszolgálati Fiókirodáink 2022. január 3-án (hétfőn) 12-18 óráig
várják a felhasználókat!
 
Kérjük szíves megértésüket!
 
                                                                                                            DAKÖV Kft.
                                                                                                        ügyfélszolgálata
 
 
Álláshirdetés
BÉRSZÁMFEJTŐ ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÜGYINTÉZŐ  
munkatársat keres
Részletekért kérjük kattintson ide
 

FIGYELEM!
Csalók járnak, akik visszaélnek a DAKÖV Kft. nevével!

 
Bejelentések alapján felhívjuk a Tisztelt Felhasználók figyelmét, hogy a DAKÖV Kft. szolgáltatási területén ismeretlen személyek a vízmérő leolvasásra és közcsatornás ellenőrzésekre történő hivatkozással próbálnak bejutni az ingatlanokba,   illetve  készpénz  átadásra  rábírni  az  érintett lakókat.
 
Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a vízmérő leolvasást és a közcsatornás ellenőrzéseket végző kollégáink készpénz átvételére nem jogosultak, illetve ilyen kéréssel nem is élhetnek az ellenőrzött Felhasználó felé! Munkatársaink a DAKÖV Kft. által kiállított fényképes igazolvánnyal rendelkeznek, mellyel beazonosíthatók, annak eredetisége Társaságunknál visszaellenőrizhető.
 
Kérjük, hogy amennyiben a fent leírt szabálytalan módon - Társaságunkra való hivatkozással - keresik meg Önöket, akkor ne engedjék be az illetőket az ingatlanra, és semmilyen körülmények között se adjanak át készpénzt az illetőknek! Ezen kívül kérjük, hogy az esetet jelentsék a rendőrségen, vagy ha bizonytalanok, akkor érdeklődjenek a Társaságunk 06 21 222 8080 központi elérhetőségén.
 
Dabas, 2021. szeptember 28.
                                                                                                              Jasper Lóránt ügyvezető
 
 
 
 
Álláshirdetés
 
gépész munkatársat keresünk
Részletekért kérjük kattintson ide
 
 
Tavaszi ellenőrzés – Ami elfagyott, az most olvad ki!

Ősszel a fagykárok megelőzésére, most a vízelfolyások által okozott károk kárenyhítésére hívjuk fel Felhasználóink figyelmét!

Az életvitelszerűen használt ingatlanokban a vízmérők, vízmérési helyek ellenőrzése minden bizonnyal megtörtént, az esetleges fagyások okozta károk elhárításával együtt. A lakatlan ingatlanokban, hétvégi házakban azonban lehetnek még elfagyott vízmérők, vezeték elfagyások. 

Amennyiben Önök az ingatlanjukra érve azt tapasztalják, hogy a belső hálózat nyomás alá helyezése után – aknában lévő elzárócsap kinyitását követően -  a vízcsapokat kinyitva nem folyik a víz a csapokból, könnyen lehet, hogy Önöknél is elfagyás történt.

Ha a vízmérő üvege még nem repedt el, akkor még van remény: kimelegíthető a vezeték. A vízmérőt vagy a műanyag csöveket semmiképpen se tegyék ki közvetlen hőhatásnak, el fog repedni. Inkább a vízakna vagy a helység légterét melegítsék.

Ha a vízmérő üvege szilánkosra tört, akkor menthetetlen, cseréltetni kell. Keressék az Önökhöz legközelebb eső Üzemigazgatóságunkat telefonon vagy e-mailon keresztül, hogy sajnos az Önök költségére, de a vízmérőt mielőbb kicserélhessük!

A lakatlan házakban, üdülő körzetekben több - eddig fel nem fedezett-  vízvezeték elfagyás történhetett.

Biztos lesz olyan épület, nyaraló, melynél az ajtó résein, vagy a falakon át víz szivárog. Gyakran a vízmérő aknában történik meg a baj, hatalmas tócsa lesz az akna körül.

Ilyenkor is minél előbb derítsék fel és jelentsék be a hibát az Önökhöz legközelebb eső Üzemigazgatóságunkat telefonon vagy e-mailon keresztül!

Amennyiben az elfolyt víz nem kerül a közcsatornába – és ezt fényképesen dokumentálja a Szolgáltató -, akkor a csatornahasználati díjat az elfolyt víz mennyiségére a Szolgáltató jóváírja!

                                                                Védjük együtt értékeinket!

                                                                                                                   Ügyfélszolgálat
                                                                                                                      DAKÖV Kft.
Tisztelt Felhasználóink!

Önök előtt is ismert, hogy 2021. január 4-től változnak a kötelező számlaadat-szolgáltatásra vonatkozó szabályok: minden olyan számláról, módosító, érvénytelenítő számláról, amire az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) számlázási szabályai alkalmazandóak, adatot kell szolgáltatni a NAV részére.

Ez Társaságunkra is jelentős terhet ró és még nagyobb figyelmet kell fordítanunk a felhasználóváltozások időben történő átvezetésére. Ezt csak az Önök együttműködésével valósítható meg!

Jelen tájékoztatónkban felhívjuk a Felhasználóink figyelmét:
 
az Üzletszabályzatunk 3. fejezetének ad) pontjára, mely a felhasználó személyében történő változás szabályait, a bejelentés határidejét részletezi.
 
„Amennyiben a felhasználó, illetve az elkülönített vízhasználó személyében változás következik be, a régi és az új felhasználó, illetve elkülönített vízhasználó – a vízmérőállás megjelölésével, a birtokátruházásától számított 15 napon belül – együttesen kötelesek a változást a víziközmű-szolgáltató illetékes üzemigazgatóságának írásban bejelenteni és bejelentéshez 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatot csatolni”.
 
az Üzletszabályzatunk 3. fejezetének ba) pontjára, mely a szerződés írásbeliségét írja elő, illetve bizonyos adatváltozás esetén új szerződés megkötését.
 
„…a nem lakossági felhasználó esetében kizárólag a közszolgáltatási szerződés megkötésével jön létre.”

„Az alábbi adatok megváltozása esetén a víziközmű-szolgáltató új közszolgáltatási szerződést köt a felhasználóval:
a nem lakossági felhasználók nevének vagy adószámának változása,
a tulajdonosi viszonyra vonatkozó változás,
a vízbekötés módjának változása esetén.”
 
Amennyiben a változásbejelentés nem történik meg a megadott határidőn belül, úgy kénytelenek leszünk kötbér kivetéssel élni.

Köszönjük együttműködésüket!
                                                                                                          DAKÖV Kft.
 
 
Tájékoztatás csoportos beszedéssel fizető felhasználók részére

A Pátria Takarékszövetkezet, mely a DAKÖV Kft. számlavezető bankja volt, 2020.07.01-től teljes mértékben beolvadt a TAKARÉKBANK-ba. A beolvadás során az informatikai rendszerek is módosításra kerültek, mely azt eredményezte, hogy 2020. 07.01 óta a DAKÖV Kft. a csoportos beszedéssel fizető felhasználók esetében a beszedést el tudja indítani, de a TAKARÉKBANK a mai napig nem tudja a teljesítést megfelelő módon visszaigazolni a DAKÖV Kft. felé. Erről a problémáról a TAKARÉKBANK az első pillanattól fogva tájékoztatásra került. A TAKARÉKBANK folyamatosan ígéri, hogy a probléma megoldásra kerül és az ügyfelek befizetéseiről a megfelelő formátumú visszaigazolást Társaságunk részére megküldi, de sajnos ez a mai napig nem történt meg!

A leemelt víz- és szennyvízszolgáltatásról szóló számlák kiegyenlítése a csoportos beszedéssel fizető felhasználóink folyószámláján a fenti okok miatt nem kerül felkönyvelésre, így felhasználóink az aktuális számlájuk folyószámla egyenlegében azt látják, hogy nem történt meg a befizetés.

Kérjük, ellenőrizzék a bankkivonatukon, hogy a beszedés megtörtént-e!
 
Felhasználóinknak a fenti okok miatt semmilyen hátránya nem származik abból, hogy a számlájukon nem a tényleges számlaegyenleg jelenik meg.

A DAKÖV Kft. -rajta kívül álló ok miatt-, nem tudja a jogszabályi előírást jelenleg teljesíteni, de kéri a felhasználóit, hogy legyenek türelemmel, amíg a probléma megoldódik, melyről azonnal tájékoztatást adunk Társaságunk honlapján!
 
                                                                                                          DAKÖV Kft. ügyfélszolgálata
 
TÁJÉKOZTATÁS
FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉG FELMÉRÉSRŐL

Tisztelt Felhasználóink!

Társaságunkat a szolgáltatás minőségének javítása érdekében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2018. évtől Felhasználói Elégedettség Felmérésre kötelezte. A felmérést 2 évente kell végezni, így 2020-ban is aktuális.

A felmérés része, hogy működési területünkön egy általunk megbízott kutató cég keresi fel   –személyesen- felhasználóinkat, szolgáltatásunkkal kapcsolatos kérdésekkel. A Társaságunk által megbízott kutató cég: M.Á.S.T. Kft. (székhelye: 2370 Dabas, Kossuth László u. 2. Cg.: 13-09-176593; adószáma: 12465743-2-13)
A kérdezőbiztosok a felmérés megkezdése előtt igazolják magukat. 

A felmérésben érintett települések:
 • Abony
 • Albertirsa
 • Alsónémedi
 • Aszód
 • Bag
 • Bugyi
 • Dabas
 • Galgahévíz
 • Gyömrő
 • Hernád
 • Isaszeg
 • Kakucs
 • Kartal
 • Monor
 • Nyáregyháza
 • Örkény
 • Pilis
 • Ráckeve
 • Tura
 • Újhartyán
 
A felmérés időszaka: 2020.09.04-2020.12.31
Kérjük, segítse munkánkat a felmérésben való részvételével! Köszönjük!

                                                                                                                                  DAKÖV Kft.
                                                                                                                               ügyfélszolgálata
 
 
Kitüntetések augusztus 20 alkalmából

Örömmel tájékoztatjuk honlapunk látogatóit, hogy két tulajdonos önkormányzat polgármestere magas állami kitüntetésben részesült.

Kitüntetést vehetett át -az alábbi indoklással- Kőszegi Zoltán, székhely településünk -Dabas Város- polgármestere, valamint Szendrei Ferenc, Felügyelőbizottságunk tagja -Tura Város-  polgármestere.
"ÁDER JÁNOS,
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE
-A BELÜGYMINISZTER ELŐTERJESZTÉSÉRE -
ÁLLAMI ÜNNEPÜNK, AUGUSZTUS 20-A, ALKALMÁBÓL
A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE POLGÁRI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZZA
Dabas város fejlesztését és az ott élők életminőségének javítását szem előtt tartó, eredményes településvezetői munkája elismeréséül
KŐSZEGI ZOLTÁN úrnak Dabas város polgármesterének, volt országgyűlési képviselőnek;
A MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT POLGÁRI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZZA
Tura város fejlesztését sokrétűen és eredményesen szolgáló településvezetői munkája elismeréséül
SZENDREI FERENC úrnak Tura város polgármesterének."
A kitüntetetteknek szívből gratulálunk, további munkájukhoz sok sikert, jó egészséget kívánunk:
a DAKÖV Kft. vezetése és munkavállalói nevében,
                                                                                                 
Jasper Lóránt              és                 Ritecz György
ügyvezető                                     ügyvezető
 
ÁLLÁSHIRDETÉS
megváltozott munkaképességű munkavállalók részére

Pest megyei víziközmű- szolgáltató nagyvállalat szolgáltatási területén a megye több településén-Abonyban, Bagon, Dabason, Monoron, Pilisen, Ráckevén- megváltozott munkaképességű munkavállalókat alkalmazna mind irodai, mind fizikai munkakörben elsősorban kisegítő tevékenységre, melyek az alábbiak:
 
 • felhasználói vízmérő leolvasás
 • számla kézbesítés
 • könyvelési tevékenység segítése
 • irodai adminisztráció
 • iratrendezés, levélírás
 • víziközmű létesítmények védterületeinek karbantartása (fűnyírás, gaztalanítás)
 • takarítás.
 
 A cég átlagos statisztikai állományi létszámára tekintettel mintegy 20 fő munkavállaló felvételére van lehetőségünk.
Felhívásunkhoz csatoljuk a jogszabály kivonatot, mely meghatározza „Ki minősül megváltozott munkaképességű munkavállalónak?”.
Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajzzal-a megváltozott munkaképesség igazolásának csatolásával- lehet, az ellátni kívánt munkakör és a munkavégzésre kiválasztott település megnevezésével, elektronikus vagy postai úton az alábbi címeken:
 
 • postacím: DAKÖV Kft.,       2370 Dabas, Széchenyi u. 3.
 • email: munkaugy@dakov.hu
 
Felvilágosítás kérhető Spanyiel Kriszta munkaügyi csoportvezetőtől a 06/70-319-7879 telefonszámon.
 
 
Tisztelt Felhasználóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a DAKÖV Kft. Bagi Üzemigazgatóságának szolgáltatási területén 2019. január hónaptól változik a vízmérő állás DIKTÁLÁSI IDŐSZAKA!
A továbbiakban az internetes és a telefonos vízmérő állás diktálást havonta/kéthavonta 20-a és 25-e között tudják megtenni!
Az internetes  diktálás  a www.dakov.hu honlapon  keresztül érhető  el, a   telefonos diktáláshoz   pedig   a   06 21 222 80 81-es telefonszámot biztosítjuk!
Köszönjük megértésüket!
                                                                                                                     DAKÖV Kft.
                                                                                                                  ügyfélszolgálata
                                                                                   
 
 
                                                                                                                                DAKÖV Kft.
 
 
Sikeres vízdíjszámlázó program auditja
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX tv. 63. § (5) bekezdésben előírtaknak megfelelően sikeresen auditáltattuk vízdíjszámlázó programunkat.
Erről szóló tanúsítványunkat a Hírek menüpont alatt tekintheti meg.

Cégünk auditáltatta integrált minőség- és környezetközpontú irányítási-, valamint  energiairányítási
 ISO szabványok szerinti rendszerét.
 
Tanúsítványaink:

1. Minőségirányítási rendszer ISO 9001:2015 
   és
   Környezetközpontú irányítási rendszer ISO 14001:2015
   tanúsítvány száma: 01-18831/19-13670
2. Energiairányítási rendszer MSZ EN ISO 50001:2018
   tanúsítvány száma: 01-18831/19-13671
 
 
E-számla szolgáltatás
 
Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy lehetőség van arra, hogy víz- és csatornadíj számláikat elektronikus formában küldjük meg az Önök részére.
Bővebb információ az  E-számla menüpontban található.
 
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló, módosított 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet alapján, 2015. június 01-től átszerveztük ügyfélszolgálatunkat,
 
1. Állandó ügyfélszolgálati iroda
 
A DAKÖV Kft. állandó (központi) ügyfélszolgálati irodáját Gyömrőn alakítottuk ki.
Gyömrő tömegközlekedéssel jól elérhető, víziközmű-szolgáltatási területünk -Pest megye- központi fekvésű települése.
Az állandó ügyfélszolgálati iroda          
címe: 2230 Gyömrő, Lengyel u. 8/a
          elérhetősége: call center: 06 21 222 8080
            telefonos mérőállás bejelentés: 06 21 222 8081
   e-mail címe: kozponti.ugyfelszolgalat@dakov.hu
                       
Az állandó ügyfélszolgálati iroda a hét minden munkanapján (hétfőtől-péntekig) nyitva tart, a teljes nyitvatartási idő heti 36 óra. 
A hétfői munkanapon meghosszabbított a nyitvatartás, este 20 óráig.
 
Nyitvatartási idő:
 
 
Hétfő: 8:00 - 20:00
Kedd: 8:00 - 14:00
Szerda: 8:00 - 14:00
Csütörtök: 8:00 - 14:00
Péntek: 7:00 - 13:00
 
A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel, a hétfői meghosszabbított, telefonon történő ügyfélszolgálati elérhetőségünk időpontja 20:00 óráról 18:00-ra változik.
Köszönjük megértésüket!
 
Az ügyfélszolgálat az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben személyes ügyintézés lehetősége mellett, írásos, telefonos és elektronikus úton is biztosítja az ügyintézés lehetőségét.
Az állandó ügyfélszolgálati irodában valamennyi cégünkkel szerződéses kapcsolatban álló felhasználónkat, vagy szerződést létesíteni szándékozó ügyfelet -településtől függetlenül- fogadjuk, általuk kezdeményezett ügyeket intézzük, panaszukat kivizsgáljuk, orvosoljuk. A felmerülő kérdésekre válaszolunk, tájékoztatást adunk.
A teljes nyitvatartási időben lehetőség van a szolgáltatási díjak bankkártyás vagy készpénzes kifizetésére, illetve készpénz befizetési utalvány (csekk) igénylésére.
 
2. Ügyfélszolgálati fiókirodák
 
Üzemigazgatóságaink víziközmű-szolgáltatási területünk több településén ügyfélszolgálati fiókirodát működtetnek, melyek címe, elérhetősége és nyitvartása ezen a honlapon "Üzemigazgatóságok" menüpontban találhatóak.
 
A fiókirodák legalább heti két munkanapon, legalább heti 8 órás nyitvatartással működnek, ahol a hét legalább egy munkanapján, a meghosszabbított nyitvatartás 18 óráig biztosított. 
 
A fiókirodában az adott településen cégünkkel szerződéses kapcsolatban álló felhasználóinkat, vagy a településen szerződést létesíteni szándékozó ügyfeleket fogadjuk, általuk kezdeményezett ügyeket intézzük, panaszukat kivizsgáljuk, orvosoljuk. A felmerülő kérdésekre válaszolunk, tájékoztatást adunk.
A teljes nyitvatartási időben lehetőség van a szolgáltatási díjak készpénzes kifizetésére, illetve készpénz befizetési utalvány (csekk) igénylésére.
 
 
 DAKÖV  Dabas és Környéke Vízügyi   Kft.  központja 
 
 
Székhely: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.
Telefon: 06/29-360-323 és 06/29-360-321
Telefax: 06/29-360-323
Számlaszám: 65500109-11009814
Adóig.szám: 10800870-2-13
Email: info@dakov.hu
Web: www.dakov.hu
 
 
 
 Engedélyezett adatkezelési tevékenység : Közüzemi szolgáltatás nyújtása. Közüzemi szolgáltatáshoz, fogyasztói nyilvántartásba vétele.
 
                                                        A DAKÖV Kft. vezetői
 
  Jasper Lóránt  ügyvezető, dabasi üzemigazgató
    Kustos Gyula      
műszaki igazgató
Horváth Péter
szolgáltatási igazgató
Artzt Sándor
 monori üzemigazgató
File Lilla
fogyasztóvédelmi referens
Svébisné dr. Fekete Magdolna
adatvédelmi tisztviselő
Kovács Krisztina
gazdasági igazgató
                                                                 
                                                              
 
 Hibabejelentés : 
 
 • Személyesen: az Üzemigazgatóságok ügyfélszolgálati irodáin
 • Telefonon: az Üzemigazgatóságoknál megadott telefonszámokon
 
 
 
 
 
Készítette: