DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
2018. november 21. szerda - Olivér napja - 09:18
Köszöntjük a Daköv Kft. honlapján !
Daköv Kft. szolgáltatási területe

Cégünk szolgáltatási tevékenységét Üzemigazgatósági szervezetekben végzi.
Űgyintézéshez, információ kéréshez, panaszbejelentéshez a település nevének kiválasztásával választhatja ki az illetékes Üzemigazgatóságot!

 
 
Tisztelt Felhasználóink!

Értesítjük Tisztelt Felhasználóinkat, hogy a munkanap áthelyezések miatt

2018. november 02-án (pénteken)
a DAKÖV Kft. ügyfélszolgálati és fiókirodáiban a személyes és a telefonos ügyfélszolgálat szünetel.

2018. november 10-én (szombaton)
7:00 órától 12:00 óráig

csak a központi Ügyfélszolgálati Irodájában (Gyömrő, Lengyel u. 8/A) lesz ügyfélfogadás.
Ügyfélszolgálati fiókirodáink ezen a napon zárva tartanak!
 
Kérjük szíves megértésüket!
 
                                                                                                                                 DAKÖV Kft.
 
                                                                                                                              
Tisztelt Látogatónk!

Tájékoztatjuk Önt, hogy Honlapunk nyitó oldalának alsó sorában található „Adatvédelem” fül megnyitásával a  DAKÖV  Dabas és Környéke Vízügyi Kft adatvédelmi információival ismerkedhet.

Tekintettel arra, hogy Társaságunk szolgáltatási tevékenysége során személyes és egyéb bizalmas adatokat kezel, így nagy gondot fordítunk arra, hogy az ilyen jellegű adatok illetéktelen személyek tudomására ne juthassanak. Ennek érdekében az alábbi jogszabályokba foglalt előírásokat tartjuk be:
 
  • GDPR rendelkezései, amelyek az EU 2016/679 számú rendelete
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
  • a víziközmű-szolgáltatásról szóló (Vksztv) 2011. évi CCIX.tv. 51.§.,
  • a víziközmű-szolgáltatásról végrehajtásáról szóló 58/2013.(II.27.) Korm.r.56.§.,
  • a személy- és vagyonvédelemről szóló 2005.CXXXIII. törvény,
  • valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§.
A DAKÖV Kft tiszteletben tartja ügyfelei, üzleti partnerei, és munkavállalói által ránk bízott személyes adatait és ezzel kapcsolatos rendelkezéseit. Ezen adatok kezelése során betartjuk az átlátható és tisztességes adatkezelésre vonatkozó elveket. Nem kezelünk olyan adatot, amely a szolgáltatással kapcsolatos adatkezeléshez nem köthető. Ezzel betartjuk a GDPR adattakarékosság és az elszámoltathatóság elvét. A személyes adatokat tartalmazó iratot csak az adatkezelési cél fennállásáig őrzünk meg. A fennállás alatt pedig ezeket az iratokat és adathordozókat biztonságosan kezeljük, és gondoskodunk a megfelelő tárolásról. Amennyiben az adatok kezelésének célja megszűnik, úgy a biztonságos megsemmisítésről is gondoskodunk.

Rövid tájékoztatónk csupán a legfontosabb információkat tartalmazza, azonban Honlapunkon rendelkezésére áll a GDPR szabályozásának megfelelően elkészített:
  • Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatunk, valamint
  • Adatkezelési Tájékoztatónk is, 
amely részletes útmutatással szolgál adatkezelésünkre vonatkozóan.

Köszönjük, hogy  Társaságunkat megtisztelte figyelmével!

Dabas, 2018. május 25.                               
                                                                  Tisztelettel:   Svébisné dr. Fekete Magdolna
                                                                                      DAKÖV Kft adatvédelmi tisztviselője

 
Tavaszi ellenőrzés – Ami elfagyott, az most olvad ki!

Ősszel a fagykárok megelőzésére, most a vízelfolyások által okozott károk kárenyhítésére hívjuk fel Felhasználóink figyelmét!

Az életvitelszerűen használt ingatlanokban a vízmérők, vízmérési helyek ellenőrzése minden bizonnyal megtörtént, az esetleges fagyások okozta károk elhárításával együtt. A lakatlan ingatlanokban, hétvégi házakban azonban lehetnek még elfagyott vízmérők, vezeték elfagyások. 

Amennyiben Önök az ingatlanjukra érve azt tapasztalják, hogy a belső hálózat nyomás alá helyezése után – aknában lévő elzárócsap kinyitását követően -  a vízcsapokat kinyitva nem folyik a víz a csapokból, könnyen lehet, hogy Önöknél is elfagyás történt.

Ha a vízmérő üvege még nem repedt el, akkor még van remény: kimelegíthető a vezeték. A vízmérőt vagy a műanyag csöveket semmiképpen se tegyék ki közvetlen hőhatásnak, el fog repedni. Inkább a vízmérőakna vagy a helyiség légterét melegítsék.

Ha a vízmérő üvege szilánkosra tört, akkor menthetetlen, cseréltetni kell. Keressék az Önökhöz legközelebb eső Üzemigazgatóságunkat telefonon vagy e-mail-en keresztül, hogy -sajnos az Önök költségére, de- a vízmérőt mielőbb kicserélhessük!

A lakatlan házakban, üdülő körzetekben több -eddig fel nem fedezett-  vízvezeték elfagyás történhetett.

Biztos lesz olyan épület, nyaraló, melynél az ajtó résein, vagy a falakon át víz szivárog. Gyakran a vízmérő aknában történik meg a baj, hatalmas tócsa lesz az akna körül.

Ilyenkor is minél előbb derítsék fel és jelentsék be a hibát az Önökhöz legközelebb eső Üzemigazgatóságunknak telefonon vagy e-mail-en keresztül!

Amennyiben az elfolyt víz nem kerül a közcsatornába – és ezt fényképpel is dokumentálja a Felhasználó-, akkor a csatornahasználati díjat az elfolyt víz mennyiségére a Szolgáltató nem számlázza!
Védjük együtt értékeinket!
                                                                                                                               DAKÖV Kft.
                                                                                                                            ügyfélszolgálata
 
 
                                                                                                                                DAKÖV Kft.
 
 
Sikeres vízdíjszámlázó program auditja
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX tv. 63. § (5) bekezdésben előírtaknak megfelelően sikeresen auditáltattuk vízdíjszámlázó programunkat.
Erről szóló tanúsítványunkat a Hírek menüpont alatt tekintheti meg.

Cégünk auditáltatta integrált minőség- és környezetközpontú irányítási-, valamint  energiairányítási
 ISO szabványok szerinti rendszerét.
 
Tanúsítványaink:
 
1. Minőségirányítási rendszer ISO 9001:2008  tanúsítvány száma: 01-17271/16-12135
2. Környezetközpontú irányítási rendszer ISO 14001:2004 tanúsítvány száma: 01-17271/16-12136
3. Energiairányítási rendszer MSZ EN ISO 50001:2012 tanúsítvány száma: 01-17271/16-12137
 
 
E-számla szolgáltatás
 
Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy lehetőség van arra, hogy víz- és csatornadíj számláikat elektronikus formában küldjük meg az Önök részére.
Bővebb információ az  E-számla menüpontban található.
 
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló, módosított 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet alapján, 2015. június 01-től átszerveztük ügyfélszolgálatunkat,
 
1. Állandó ügyfélszolgálati iroda
 
A DAKÖV Kft. állandó (központi) ügyfélszolgálati irodáját Gyömrőn alakítottuk ki.
Gyömrő tömegközlekedéssel jól elérhető, víziközmű-szolgáltatási területünk -Pest megye- központi fekvésű települése.
Az állandó ügyfélszolgálati iroda          
címe: 2230 Gyömrő, Lengyel u. 8/a
          elérhetősége: call center: 06 21 222 8080
            telefonos mérőállás bejelentés: 06 21 222 8081
   e-mail címe: kozponti.ugyfelszolgalat@dakov.hu
                       
Az állandó ügyfélszolgálati iroda a hét minden munkanapján (hétfőtől-péntekig) nyitva tart, a teljes nyitvatartási idő heti 36 óra. 
A hétfői munkanapon meghosszabbított a nyitvatartás, este 20 óráig.
 
Nyitvatartási idő:
 
 
Hétfő: 8:00 - 20:00
Kedd: 8:00 - 14:00
Szerda: 8:00 - 14:00
Csütörtök: 8:00 - 14:00
Péntek: 7:00 - 13:00
 
 
Az ügyfélszolgálat az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben személyes ügyintézés lehetősége mellett, írásos, telefonos és elektronikus úton is biztosítja az ügyintézés lehetőségét.
Az állandó ügyfélszolgálati irodában valamennyi cégünkkel szerződéses kapcsolatban álló felhasználónkat, vagy szerződést létesíteni szándékozó ügyfelet -településtől függetlenül- fogadjuk, általuk kezdeményezett ügyeket intézzük, panaszukat kivizsgáljuk, orvosoljuk. A felmerülő kérdésekre válaszolunk, tájékoztatást adunk.
A teljes nyitvatartási időben lehetőség van a szolgáltatási díjak bankkártyás vagy készpénzes kifizetésére, illetve készpénz befizetési utalvány (csekk) igénylésére.
 
2. Ügyfélszolgálati fiókirodák
 
Üzemigazgatóságaink víziközmű-szolgáltatási területünk több településén ügyfélszolgálati fiókirodát működtetnek, melyek címe, elérhetősége és nyitvartása ezen a honlapon "Üzemigazgatóságok" menüpontban találhatóak.
 
A fiókirodák legalább heti két munkanapon, legalább heti 8 órás nyitvatartással működnek, ahol a hét legalább egy munkanapján, a meghosszabbított nyitvatartás 18 óráig biztosított. 
 
A fiókirodában az adott településen cégünkkel szerződéses kapcsolatban álló felhasználóinkat, vagy a településen szerződést létesíteni szándékozó ügyfeleket fogadjuk, általuk kezdeményezett ügyeket intézzük, panaszukat kivizsgáljuk, orvosoljuk. A felmerülő kérdésekre válaszolunk, tájékoztatást adunk.
A teljes nyitvatartási időben lehetőség van a szolgáltatási díjak készpénzes kifizetésére, illetve készpénz befizetési utalvány (csekk) igénylésére.
 
 
 DAKÖV  Dabas és Környéke Vízügyi   Kft.  központja 
 
 
Székhely: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.
Telefon: 06/29-360-323 és 06/29-360-321
Telefax: 06/29-360-323
Számlaszám: 65500109-11009814
Adóig.szám: 10800870-2-13
Email: info@dakov.hu
Web: www.dakov.hu
 
 
 
 Engedélyezett adatkezelési tevékenység : Közüzemi szolgáltatás nyújtása. Közüzemi szolgáltatáshoz, fogyasztói nyilvántartásba vétele.
 
                                                        A DAKÖV Kft. vezetői
 
  Jasper Lóránt  ügyvezető, dabasi üzemigazgató
  Ritecz György  ügyvezető, bagi üzemigazgató
    Kustos Gyula      
főmérnök 
Horváth Péter
szolgáltatási igazgató
Artzt Sándor
cégvezető, monori üzemigazgató
File Lilla
fogyasztóvédelmi referens
Svébisné dr. Fekete Magdolna
adatvédelmi tisztviselő
 
                                                                 
                                                              
 
 Hibabejelentés : 
 
  • Személyesen: az Üzemigazgatóságok ügyfélszolgálati irodáin
  • Telefonon: az Üzemigazgatóságoknál megadott telefonszámokon
 
 
 
 
 
Készítette: