DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
2022. január 17. hétfő - Antal,Antónia napja - 05:07
Adatvédelem
Adatvédelem

DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft
adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége:

                                          Név: Svébisné dr. Fekete Magdolna
                                          Telefonszám: +36 309156474, valamit
                                                                                 +36 707982505
                                                    E-mail:drfeketemagdolna@dakov.hu
                                                    Posta cím: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.
 
Tisztelt Felhasználóink, Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatóság  (NAIH) székhelye:
 
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. címre- ,
Postacíme: 1363 Budapest, Pf. 9.
címre módosult.

Kérjük, hogy a DAKÖV Kft Honlapján elhelyezett szabályzataiban és tájékoztatóiban szereplő NAIH elérhetőségek helyett – a módosítások átvezetéséig - a fentieket szíveskedjenek figyelembe venni!
                                                                       
                                                                                                                          Tisztelettel: DAKÖV Kft
 

Tisztelt Látogatónk!

Tekintettel arra, hogy Társaságunk szolgáltatási tevékenysége során személyes és egyéb bizalmas adatokat kezel, így nagy gondot fordítunk arra, hogy az ilyen jellegű adatok illetéktelen személyek tudomására ne juthassanak. Ennek érdekében az alábbi jogszabályokba foglalt előírásokat tartjuk be:
 
  • GDPR rendelkezései, amelyek az EU 2016/679 számú rendelete
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
  • a víziközmű-szolgáltatásról szóló (Vksztv) 2011. évi CCIX.tv. 51.§.,
  • a víziközmű-szolgáltatásról végrehajtásáról szóló 58/2013.(II.27.) Korm.r.56.§.,
  • a személy- és vagyonvédelemről szóló 2005.CXXXIII. törvény,
  • valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§.
A DAKÖV Kft tiszteletben tartja ügyfelei, üzleti partnerei, és munkavállalói által ránk bízott személyes adatait és ezzel kapcsolatos rendelkezéseit. Ezen adatok kezelése során betartjuk az átlátható és tisztességes adatkezelésre vonatkozó elveket. Nem kezelünk olyan adatot, amely a szolgáltatással kapcsolatos adatkezeléshez nem köthető. Ezzel betartjuk a GDPR adattakarékosság és az elszámoltathatóság elvét. A személyes adatokat tartalmazó iratot csak az adatkezelési cél fennállásáig őrzünk meg. A fennállás alatt pedig ezeket az iratokat és adathordozókat biztonságosan kezeljük, és gondoskodunk a megfelelő tárolásról. Amennyiben az adatok kezelésének célja megszűnik, úgy a biztonságos megsemmisítésről is gondoskodunk.

Rövid tájékoztatónk csupán a legfontosabb információkat tartalmazza, azonban Honlapunkon rendelkezésére áll a GDPR szabályozásának megfelelően elkészített:
 
  • Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatunk, valamint
  • Adatkezelési Tájékoztatónk is, 
amely részletes útmutatással szolgál adatkezelésünkre vonatkozóan.
Köszönjük, hogy  Társaságunkat megtisztelte figyelmével!

Dabas, 2018. május 25.                               
                                                                  Tisztelettel:   Svébisné dr. Fekete Magdolna
                                                                                      DAKÖV Kft adatvédelmi tisztviselője
 
 
 
Készítette: